การเสวนาหัวข้อ Middle East Insights ในโครงการ TOP X หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการค้าโลก รุ่นที่ 2


การเสวนาหัวข้อ Middle East Insights ในโครงการ TOP X หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการค้าโลก รุ่นที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการบรรยายหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการค้าโลก Top X โดยหลักสูตรฯ จะช่วยส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของประเทศได้อย่างยั่งยืน

  • เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น 11 ครั้งสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเปิดโลกการค้าต่างประเทศ ตลอดหลักสูตรจะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจสำหรับส่งออก พร้อมลงมือทำ ปรับกระบวนการเตรียมส่งออก
  • ไปร่วมศึกษาดูงานที่ซาอุดีอาระเบียเพื่อทำความเข้าใจตลาดในการส่งออกที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

  • ได้เพื่อนผู้ประกอบการและคอนเนคชันจากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดหลักสูตร โดยในแต่ละ session จะมีการเชิญผู้บริหารและผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ เป็นตัวท๊อประดับประเทศถึงระดับโลก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในการส่งออกไปต่างประเทศ
  • โอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศ ช่วยพาธุรกิจขยายไปประเทศใหม่ๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยมีวิทยากรแถวหน้าของวงการส่งออกของเมืองไทยดังนี้

คุณปณต บุณยะโหตระ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเมศ ณ เมืองดูไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Moderator: ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตร TOP X รุ่นที่ 2

คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)