ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Thailand Mega Fair 2023

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Thailand Mega Fair 2023
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-17.00 น. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และระบบออนไลน์


สภาหอการค้าแห่งประเทศ และบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Mega Fair 2023 ขอขอบคุณท่านวิทยากร และผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 150 ท่าน ทั้งระบบ on-site และ online

ภายในงานมีการให้ความรู้อย่างละเอียดในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ อาทิ

 • โอกาสทางธุรกิจและการค้าฮาลาล ในตะวันออกกลาง
 • เตรียมตัวออกบูธในซาอุ ฯ แบบมืออาชีพ
 • ขั้นตอนและเอกสารเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศซาอุดีอาระเบีย (BUSINESS VISA) และ E-VISA
 • การขอประทับตรารับของหอการค้าไทยสำหรับหนังสือรับรองการทำงาน เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่ากับสถานทูตซาอุดีอาระเบีย
 • การชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมงาน Thailand Mega Fair 2023
 • การชี้แจงรายละเอียดการขนส่งสินค้าไปยังงานแสดงสินค้า
 • การแนะนำการเดินทางและการจองที่พัก
สุดท้ายนี้ ผู้จัดงานขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาบรรยายให้กับผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์การต่อยอดและการเตรียมตัวไปออกบูธในงาน Thailand Mega Fair 2023

 • คุณศรัณยู ชเนศร์ กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ดร. อัลฮูดา ชนิดพัฒนา อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าของเพจดูอะไรที่ดูไบ
 • คุณเชากี ยูซูฟี บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด และเจ้าของเพจครบเครื่องเรื่องซาอุฯ 
 • คุณศิริพงษ์  ลิ้มวิไลกุล และคุณปุญญิศา โฆษิตเมธางกูร ผู้แทนฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก หอการค้าไทย
 • คุณเนาวรัตน์ ชีพพิมลชัย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอพีที โชว์เฟรด จำกัด
 • คุณนภสร ลิขิตการไพบูลย์ บริษัท จี.เอส.เอ็ม ทราเวล เซอร์วิส จำกัดสนใจเข้าชมงานแสดงสินค้า Thailand Mega Fair 2023 
13-16 ธันวาคม 2566 l 16:00-23:00 hrs.
The Arena Riyadh l Saudi Arabia
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้!